x

NapiszZadzwoń

 
                                                                     GŁÓWNA                RADA NADZORCZA              ZARZĄD                         HISTORIA                     KONTAKT
 
 
 
 

 

  Telefony alarmowe

Pogotowie lokatorskie
Tel.: 721 855 762 lub 91 453 60 13
Pogotowie dźwigowe
Tel.: 800 707 401
Policja
Tel.: 997
Pogotowie ratunkowe
Tel.: 999
Straż pożarna
Tel.: 998
Pogotowie energetyczne
Tel.: 991
Pogotowie gazowe
Tel.: 992
Pogotowie ciepłownicze
Tel.: 993
Wodno-kanalizacyjne
Tel.: 994
Dyżurny techniczny miasta
Tel.: 96-56
     


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STER” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera 186, została powołana w 1982 roku jako Spółdzielnia przyzakładowa przy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W wyniku przemian gospodarczych w latach dziewięćdziesiątych stała się odrębnym podmiotem gospodarczym.
Pracę Spółdzielni kieruje 3-osobowy Zarząd w osobach: Krzysztof Drąg, Ewa Wiśniewska i Paweł Malinowski.
Przewodniczącą 7-osobowego skąadu Rady Nadzorczej jest Barbara Radziwolska.
Spółdzielnia zrzesza 1579 członków zamieszkałych w 31 budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach: Thugutta, Bandurskiego, Golisza, Wierzyńskiego, Andrzejewskiego, Jasna, Emilii Plater, Parkowa, al. Wyzwolenia, Szafera, Świstacza, Wiejska.

Adres:
71-245 Szczecin, ul. Szafera 186

Konto Bankowe:
PKO BP S.A. Oddział II SZCZECIN, Nr konta:  92 1020 4795 0000 9802 0004 0063

KRS: 0000146018
NIP - 852-000-94-60
REGON: 001001349


Email: sekretariat@smster.pl


Spółdzielnia "Ster"

Tel.: (91) 812 61 56
- sekretariat tel. wewn. 1
- dział administracji tel. wewn. 2
- dział księgowości tel. wewn. 3
- dział członkowski tel. wewn. 4

Administracja czynna:
- poniedziałek - 9.oo - 17.oo
- wtorek - piątek 7.oo - 15.oo

Kasa Spółdzielni czynna:
- poniedziałek 12.oo - 16.45
- wtorek - piątek 10.3o - 14.3o
 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa STER w Szczecinie - 2007