logo sm ster miniSpółdzielnia Mieszkaniowa "STER" w Szczecinie

Od dnia 04.10.2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Barbara Radziwolska - przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Krzysztof Szymański - z-ca przewodniczącej Rady Nadzorczej
 3. Zbigniew Łabański - sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Piotr Chrząszcz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 5. Małgorzata Zakrzewska - członek Rady Nadzorczej
 6. Przemysław Skobalski - członek Rady Nadzorczej
 7. Sławomir Grzybowski - członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Składa się z siedmiu osób wybranych przez Zebranie Przedstawicieli spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia do Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej.

Telefony alarmowe

 • Pogotowie lokatorskie
  721 855 762 lub 91 453 60 13
 • Pogotowie dźwigowe
  800 707 401
 • Numer alarmowy
  112
 • Policja
  997
 • Pogotowie ratunkowe
  999
 • Straż pożarna
  998
 • Pogotowie energetyczne
  991
 • Pogotowie gazowe
  992
 • Pogotowie ciepłownicze
  993
 • Wodno-kanalizacyjne
  994
 • Dyżurny techniczny miasta
  96-56