logo sm ster miniSpółdzielnia Mieszkaniowa "STER" w Szczecinie

Od dnia 01 lutego 2022 roku Zarząd działa w następującym składzie:

 1. mgr inż. Krzysztof Drąg - Prezes Zarządu
 2. mgr Ewa Wiśniewska - Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy
 3. mgr Paweł Malinowski - Zastępca Prezesa Zarządu d/s inwestycyjno-eksploatacyjnych

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu posiadają niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje, doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

Telefony alarmowe

 • Pogotowie lokatorskie
  721 855 762 lub 91 453 60 13
 • Pogotowie dźwigowe
  800 707 401
 • Numer alarmowy
  112
 • Policja
  997
 • Pogotowie ratunkowe
  999
 • Straż pożarna
  998
 • Pogotowie energetyczne
  991
 • Pogotowie gazowe
  992
 • Pogotowie ciepłownicze
  993
 • Wodno-kanalizacyjne
  994
 • Dyżurny techniczny miasta
  96-56